allweb,ออลล์เว็บเทคโนโลยี,โคราช,โปรแกรมร้านค้า,โปรแกรมร้านมินิมาร์ท,โปรแกรมบริหารร้านค้า,โปรแกรมบริหารร้านมินิมาร์ท,โปรแกรมบริหารคลังสินค้า,ระบบ pos,ระบบ ฟู้ดคอร์ท,Food Court ,สแกนเนอร์,ลิ้นชักเก็บเงินสด,scanner,อุปกรณ์ pos,pos free,pos ราคา,pos คือ,โปรแกรม pos, ระบบ pos,เครื่อง pos,โปรแกรมโคราช,โปรแกรมหน้าร้านโคราช,คิดเงินหน้าร้าน

Posweshop

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Posweshop

Posweshop

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Posweshop

Posweshop

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Posweshop

WeFood Court Ready โปรแกรมบริหารจัดการงานศูนย์อาหาร

WeFood Court Ready  โปรแกรมบริหารจัดการงานศูนย์อาหาร 

     ซอฟท์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบบัตรเติมเงินและบัตรสมาชิก (Membership Card) เพื่อใช้บัตรแทนเงินสดในการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม หรืองานบริการ ระบบมีเสถียรภาพสูง เชื่อมต่อด้วยระบบเครือข่าย (Network) ผ่าน Protocol TCP/IP (LAN) มีระบบจัดการฐานข้อมูล (Database) สามารถรองรับปริมาณข้อมูลการทำรายการต่างๆได้อย่างไม่จำกัด บันทึกข้อมูลแบบ Real Time ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนงาน ใช้งานได้เป็นอย่างดีกับศูนย์อาหาร (Food Court) ร้านขายของฝาก สวนสนุก สวนน้ำ ศูนย์กีฬา สปา หรืองานบริการอื่นๆ ใช้ได้กับบัตรหลายชนิด เช่น บัตรพนักงาน บัตรบาร์โค้ด บัตรแม่เหล็ก บัตรอาร์เอฟไอดี (RFID) EM, NFC, Mifare, tags, chip และคูปองกระดาษ เชื่อมต่อกับโปรแกรมบริการจุดขาย POS ได้อย่างลงตัว