allweb,ออลล์เว็บเทคโนโลยี,โคราช,โปรแกรมร้านค้า,โปรแกรมร้านมินิมาร์ท,โปรแกรมบริหารร้านค้า,โปรแกรมบริหารร้านมินิมาร์ท,โปรแกรมบริหารคลังสินค้า,ระบบ pos,ระบบ ฟู้ดคอร์ท,Food Court ,สแกนเนอร์,ลิ้นชักเก็บเงินสด,scanner,อุปกรณ์ pos,pos free,pos ราคา,pos คือ,โปรแกรม pos, ระบบ pos,เครื่อง pos,โปรแกรมโคราช,โปรแกรมหน้าร้านโคราช,คิดเงินหน้าร้าน

Posweshop

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Posweshop

Posweshop

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Posweshop

Posweshop

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Posweshop

โปรแกรมบริหารจัดการศูนย์อาหาร

WeFoodCourt Ready โปรแกรมบริหารจัดการศูนย์อาหาร (Food Court & Canteen Management)

โปรแกรมบริหารจัดการศูนย์อาหาร (Food Court & Canteen Management)

     การบริหารงานศูนย์อาหารนั้น เจ้าของสถานที่จะทำหน้าที่ลงทุนในส่วนต่างๆ จากนั้นร้านค้าที่ขายอาหาร (Vendor) จะทำสัญญาเพื่อขายอาหาร ซึ่งอาจมีเงื่อนไขต่างๆ เช่น ต้องลงเงินในตอนแรก หรือ แต่ละเดือนจะมีการสรุปรายได้ว่าแต่ละร้านขายได้เท่าไหร่ จะหักเปอร์เซ็นต์ให้ทางเจ้าของสถานที่ 15-35% หรือ บางแห่งอาจมีการหักค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊สต่างหากด้วยเป็นต้น 

     ซึ่งในการบริหารซึ่งต้องมีการเกี่ยวข้องกับเงินสดนั้น จะต้องควบคุมให้การทำงานต่างๆ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริต เช่น แคชเชียร์ ร้านอาหาร (หรือลูกจ้างของร้านอาหาร) โกงเงิน เป็นต้น ซึ่งระบบคูปองเป็นระบบหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการรั่วไหลเหล่านี้ โดยเมื่อลูกค้านำเงินมาแลกคูปองเวลาซื้ออาหารก็จะจ่ายเป็นคูปองไปสุดท้ายลูกค้านำคูปองที่เหลือมาแลกเงินคืน ภายในวันนั้น หากเกินกำหนดจะคืนไม่ได้ ส่วน Vendor นั้นจะนับคูปองส่งให้ทาง Cashier ของทางศูนย์อาหารพร้อมกับนับจำนวนเพื่อสอบทานจำนวนเงินที่ได้จากคูปองเหล่านี้จะถูกหักเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งไว้กับเจ้าของศูนย์อาหารระบบนี้ถือว่าควบคุมและป้องกันได้ดีระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่มาก

     ดังนั้น เพื่อลดอัตราการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการดำเนินการ เช่น กระดาษคูปองและค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่น ๆ โดยคิดเป็นอัตราเฉลี่ยเป็นจำนวนเงินประมาณ 30,000 – 40,000 บาท/เดือน เพิ่มความรวดเร็วและถูกต้อง ในขบวนการทางด้านการเงินและบัญชี และป้องกันการทุจริต สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้า และสามารถกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการศูนย์อาหาร เกิดการให้บริการที่สะดวก และรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ผลประกอบการ เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจศูนย์อาหารต่อไปได้ ภายใต้ระบบทีมีความเสถียรภาพสูง โดยการเชื่อมต่อระบบเครื่อข่ายภายใน LAN ผ่าน Protocol TCP/IP และมีระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) รองรับปริมาณข้อมูลการทำรายการต่างๆ ได้อย่างไม่จำกัด และบันทึกข้อมูลแบบ Real Time ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ สามารถเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนงาน รวมถึงผู้ใช้บริการศูนย์อาหาร โดยการนำระบบไอทีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ และบริการศูนย์อาหาร ดังตัวอย่างภาพข้างล่างนี้ เป็นต้น

Overview of Food Court

โปรแกรมบริหารจัดการศูนย์อาหาร ประกอบด้วย 5 ระบบย่อย ดังนี้

1. Terminal Service Software (Server Control) ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องและอุปกรณ์ที่ร้านค้า สามารถตรวจสอบสถานะการติดต่อ กำหนดค่าการทำงาน (Configuration) ผ่านระบบเครื่อข่ายภายใน LAN ผ่าน Protocol TCP/IP

2. Back End Management Software เป็นระบบจัดการโครงสร้างข้อมูลเริ่มต้นของระบบ

 • โครงสร้างข้อมูลร้านค้า รายการอาหาร ราคาขาย สามารถบันทึกการให้ส่วนแบ่งร้านค้าได้อย่างอิสระ
 • โครงสร้างข้อมูลบัตร โดยสามารถแบ่งประเภทของบัตรได้ เพื่อใช้กำหนดสิทธิพิเศษ เช่น ส่วนลด วันหมดอายุ โปรโมชั่น
 • โครงสร้างทางภาษี สามารถเลือกออกใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ร้านค้า หรือที่จุดขายบัตรคูปอง และออกรายงานภาษีขายได้
 • ระบบควบคุมเงินสด เงินทอน การเบิก/รับคืนบัตร และกำหนดรอบกะการทำงาน
 • มีรายงานมากมาย ใช้ในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และการตัดสินใจที่ถูกต้อง
 • กำหนดสิทธิการใช้งานแต่ละส่วนได้ 

3. Pre-Payment POS software (จุดขายบัตร / e-Card & Coupon) ระบบบริหารงาน การแลกบัตร/เติมเงิน บัตรคูปอง เปิด-ปิด รอบกะการทำงาน และสรุปยอดเงินและจำนวนบัตร เพื่อนำส่งฝ่ายการเงิน/บัญชี ผู้มีสิทธิ์ในระบบสามารถตรวจสอบยอดเงินสดได้ตลอดเวลา สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ลิ้นชักเก็บเงิน และ Customer Display ได้

4. Food Court Shop Terminal เครื่องอ่านบัตรที่จุดขายร้านค้า (Cashless Payment) พนักงานขายสามารถทำรายการขายด้วยขั้นตอนที่ง่ายๆ และสามารถกดราคาขายแบบด่วน หรือป้อนเป็นตัวเลข สามารถดูยอดขายของตัวเองได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังต่อจอภาพแสดงผลแทนเครื่องพิมพ์ได้ เพื่อลดความสิ้นเปลืองของกระดาษ ใช้ได้ทุกแบบ เช่น บัตรบาร์โค้ด บัตรแม่เหล็ก RFID เป็นต้น

5. Balance Checker Terminal เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร 


สิ่งที่ท่านจะได้รับจากโปรแกรมบริหารจัดการศูนย์อาหาร
(WeFoodCourt Ready System benefits)

เจ้าของศูนย์อาหาร

 • ลดอัตราการสิ้นเปลืองทรัพยากร และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระยะยาว เช่น การสั่งพิมพ์กระดาษคูปอง จำนวนพนักงาน รวมถึงเวลาในการปฏิบัติงาน
 • สามารถควบคุมการทำงานต่างๆ ทุกขั้นตอน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริต โดยการบันทึกข้อมูลแบบ Real Time
 • เพิ่มความรวดเร็ว และลดความซ้ำซ้อนในการบริการ
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันทีตามความต้องการ อาทิ 
  ร้านใดขายดี
 • พนักงานแคชเชียร์มีพฤติกรรมด้านการเงินอย่างไร
 • เพิ่มประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ในการบริการศูนย์อาหาร
 • เกิดสภาพคล่องในควบคุมเงินสดหมุนเวียนภายในธุรกิจ / องค์กร

ร้านอาหาร / ผู้เช่าร้าน (Vendor)

 • สามารถ ควบคุม พนักงาน/ลูกจ้าง (ของผู้เช่าร้าน) ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริต รวมถึงถูกหลักอนามัย
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว เช่น รายการอาหารเมนูใดขายดี
 • เกิดการบริหารทางการเงิน

ผู้ใช้บริการศูนย์อาหาร

          ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และที่สำคัญสะอาดถูกหลักอนามัย

“ ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  ทำงานสบาย ”