allweb,ออลล์เว็บเทคโนโลยี,โคราช,โปรแกรมร้านค้า,โปรแกรมร้านมินิมาร์ท,โปรแกรมบริหารร้านค้า,โปรแกรมบริหารร้านมินิมาร์ท,โปรแกรมบริหารคลังสินค้า,ระบบ pos,ระบบ ฟู้ดคอร์ท,Food Court ,สแกนเนอร์,ลิ้นชักเก็บเงินสด,scanner,อุปกรณ์ pos,pos free,pos ราคา,pos คือ,โปรแกรม pos, ระบบ pos,เครื่อง pos,โปรแกรมโคราช,โปรแกรมหน้าร้านโคราช,คิดเงินหน้าร้าน

Posweshop

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Posweshop

Posweshop

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Posweshop

Posweshop

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Posweshop

โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจซื้อมา-ขายไป


WePOS Ready
โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจซื้อมา-ขายไป

 

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

- ระบบบริหารการขายหน้าร้าน (Point of Sales)
- ระบบบริหารการขายหลังร้าน (Selling / Invoice)
- ระบบวิเคราะห์การขาย (Sales Analysis)
- ระบบส่งเสริมการขาย (Promotion)
- ระบบสมาชิก (Member)
- ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory)
- ระบบจัดซื้อ (Purchases)
- ระบบวิเคราะห์การซื้อ (Purchase Analysis)
- ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
- ระบบบัญชีลูกหนี้ (A/R)
- ระบบเจ้าหนี้และระบบรับวางบิล (A/P)
- ระบบการจัดการเอกสารและรายงานต่างๆ
- ระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต

WePOS Ready ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไร?

- ช่วยให้การขายและบริการลูกค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และรายการขายที่ป้อน ณ จุดขาย สามารถนำไปตัดสต๊อก ทำให้ลดภาระในการควบคุมสต๊อก
- ใช้ระบบบาร์โค้ดมาช่วยในการขาย ช่วยให้การทำรายการขายมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดจากการป้อนรหัสสินค้าหรือป้อนราคาผิด
- มีใบสรุปยอดขายที่มีรายละเอียดช่วยในการควบคุมด้านการเงินของแคชเชียร์ได้อย่างรัดกุม ซึ่งจะป้องกันการทุจริตได้ดีขึ้น
- ช่วยให้รู้สภาวะสต๊อกสินค้าได้ทันท่วงทีตลอดเวลา ป้องกันสินค้าขาดหรือสินค้าเกิน อีกทั้งยังวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าใดเป็น Dead Stock หรือ Slow Moving
- ช่วยวิเคราะห์รายการสินค้าว่าขายดีหรือไม่ เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด และการจัดรายการโปรโมชั่นให้กลายเป็นเรื่องง่าย
- ช่วยสะสมยอดซื้อจากสมาชิก เพื่อนำมาวิเคราะห์ยอดการสั่งซื้อ รวมถึงการกำหนดแต้มสะสมให้กับสมาชิกเพื่อนำมาใช้แลกเป็นสินค้าได้
- ช่วยให้การทำงานแบบหลายสาขาเป็นเรื่องง่าย เพราะมีระบบการรับส่งข้อมูลระหว่างสาขา ทำให้สามารถรู้สถานะยอดขาย และสต๊อกสินค้าได้ทุกวัน
- มีระบบรักษาความปลอดภัย กำหนดสิทธิเป็นกลุ่มและรายบุคคลได้ทุกเมนูการใช้งาน และมีระบบการสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติทั่วไป
 

- รองรับการทำงานได้หลายฐานข้อมูลและสร้างบริษัทได้อย่างไม่จำกัด
- รองรับการทำงานแบบหลายคลัง หลายพื้นที่ และหลายตำแหน่งจัดเก็บสินค้า และแยกตัดสต็อคสินค้าได้ทั้งหน้าร้าน หลังร้าน และของแถม
- มีระบบการเชื่อมโยงเอกสารตามสถานะซึ่งจะทำให้ลดข้อผิดพลาดขณะทำงาน โดยสามารถทำงานตามขั้นตอนเพื่อลดการป้อนข้อมูลได้
- สามารถดึงข้อมูลในการจัดทำเอกสารอัตโนมัติ เช่น ในการทำใบสั่งซื้อ สามารถดึงรายการมาจากใบขอซื้อภายในที่ได้รับการอนุมัติแล้วได้
- ผู้ใช้งานสามารถออกแบบ, แก้ไขฟอร์มเอกสารของบริษัทฯ ได้เอง
- รองรับการนำเข้า และการส่งออกข้อมูลกับโปรแกรมอื่น ๆ
- กำหนดรูปแบบการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้ง Include Vat และ Exclude Vat
- กำหนดให้ทำการขายเมื่อสินค้าติดลบได้
- สามารถกำหนดเลขที่ใบสำคัญ ใบกำกับภาษี และรหัสข้อมูลให้เป็นแบบ Auto Running
- สามารถกำหนดเอกสารที่จะต้องออกเลขที่ใบกำกับภาษีได้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในระบบงาน
- สามารถบันทึกวิธีการชำระได้ หลายแบบพร้อมๆ กัน
- สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ทั้งจากเครื่อง ณ จุดขาย และหลังร้าน
- มีรายงานตามมาตรฐานสรรพากร เช่น รายงานสินค้าและวัตถุดิบ(Stock Card), ภาษีซื้อ, ภาษีขาย
- รองรับเครื่องพิมพ์ได้หลากหลายทั้งแบบใช้กระดาษมาตรฐาน และแบบกำหนดขนาดกระดาษเอง
- มีระบบความปลอดภัยในการใช้โปรแกรม ที่สามารถกำหนดสิทธิ์ได้เอง โดยควบคุมการใช้งานทุกเมนู, ทุกรายงาน และทุกคำสั่ง ได้ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล
- มีระบบสำรองข้อมูล และการนำข้อมูลสำรองมาใช้งาน
- มีวิธีการใช้โปรแกรม (Help) อธิบายความหมายการใช้งานแต่ละหน้าจอ โดยแยกเป็นหัวข้อๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา
- รองรับการรับส่งข้อมูลระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ โดยใช้ Diskette, CD หรือ Internet (Online/Offline) (Feature)
- สามารถควบคุมกระบวนการทำงานให้เลื่อนไหลไปตามผังที่วางไว้ได้โดยใช้ประเภทเอกสารที่มีอยู่กว่า 25 ประเภท (Feature)
- สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานโปรแกรม หรือการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างละเอียด (Feature)
- มีระบบช่วยตรวจสอบความสัมพันธ์ของใบสำคัญที่เชื่อมโยงกัน เช่น ใบแจ้งหนี้มาจากใบสั่งซื้อใดบ้าง และจ่ายเงินไปกับใบเสร็จใด (Feature)
- มีรายงานวิเคราะห์แบ่งเป็นกลุ่ม เช่น รายงานเกี่ยวกับสินค้า, รายงานการสั่งซื้อสินค้า, รายงานการขายสินค้า, รายงานการรับ-จ่ายสินค้า, รายงานวิเคราะห์การขาย, รายงานเกี่ยวกับสมาชิก/ลูกค้า-ผู้จำหน่าย, รายงานสินค้าคงคลัง และรายงานภาษี (Feature)


ระบบบริหารการขายหน้าร้าน
 

รองรับการขายสินค้าด้วยจอภาพสัมผัส (Touch Screen)
สามารถแสดงตารางสินค้า กรณีที่จำรหัสสินค้าไม่ได้ และสามารถกรองข้อมูล เพื่อค้นหาข้อมูลได้
รองรับการขายสินค้าด้วย Serial No.
สามารทำการพักบิลการขายชั่วคราวของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อเปิดขายให้กับลูกค้ารายอื่นได้
และสามารถค้นหาบิลรายการที่พักไว้มาขายต่อได้
สามารถยกเลิกรายการขายบางรายการ หรือยกเลิกรายการทั้งบิลขณะขายได้
รองรับการชำระเงิน ด้วย เงินสด บัตรเครดิต คูปอง เช็ค โดยสามารถชำระเงินได้หลายๆ แบบ
ผสมกันในการขาย 1 บิลได้
รองรับสินค้าที่เป็นชุด สินค้าประกอบ และค้นหาสินค้าทดแทนได้
สามารถทำการลด/ชาร์จ เป็นจำนวนเงินหรือ % ต่อรายการสินค้านั้นๆ หรือท้ายบิลได้
สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานได้
สามารถล็อคจอภาพ กรณีที่พนักงานไม่ประจำอยู่ ณ ตำแหน่งขาย เพื่อป้องกันการใช้งานโดยบุคคลอื่น
สามารถดึงรายการใบกำกับภาษีอย่างย่อไปเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ทันที
ใบลดหนี้/คืนจากขาย(หน้าร้าน)
รวมถึงรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ เครื่องพิมพ์สลิปแบบ Parallel และ Serial ภาษาไทย สมอ.และเกษตร, ลิ้นชักเก็บเงิน แบบต่อกับเครื่องพิมพ์ และแบบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์,จอแสดงผล VFD, เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่เป็น Keyboard emulator ทุกชนิด ....