allweb,ออลล์เว็บเทคโนโลยี,โคราช,โปรแกรมร้านค้า,โปรแกรมร้านมินิมาร์ท,โปรแกรมบริหารร้านค้า,โปรแกรมบริหารร้านมินิมาร์ท,โปรแกรมบริหารคลังสินค้า,ระบบ pos,ระบบ ฟู้ดคอร์ท,Food Court ,สแกนเนอร์,ลิ้นชักเก็บเงินสด,scanner,อุปกรณ์ pos,pos free,pos ราคา,pos คือ,โปรแกรม pos, ระบบ pos,เครื่อง pos,โปรแกรมโคราช,โปรแกรมหน้าร้านโคราช,คิดเงินหน้าร้าน

Posweshop

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Posweshop

Posweshop

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Posweshop

Posweshop

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Posweshop

โปรแกรมบริหารจัดการงานตรวจนับสินค้าคงคลัง

 

WeInventory Counting Ready โปรแกรมบริหารจัดการงานตรวจนับสินค้าคงคลัง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
 
     มีฟังก์ชั่นการตรวจนับทั้งแบบ Automatic คือ บวกเพิ่มจำนวนให้ต่อ 1 การอ่านบาร์โค้ดสินค้า และแบบ Manual
ที่สามารถระบุ จำนวนที่ต้องการแล้วบวกเพิ่มหรือบันทึกทับยอดเดิมได้ทันที และในระหว่างการตรวจนับแม้มีสินค้าบาง
รายการที่ไม่มีในฐานข้อมูลโปรแกรมก็จะทำการบันทึกเก็บไว้ให้ และจะสร้างเป็นไฟล์แยกเมื่อทำการ export ข้อมูล
 
     มีฟังก์ชั่นการ import ข้อมูลสินค้าเพื่อใช้แสดงรายละเอียดของสินค้าในระหว่างการตรวจนับ เพื่อให้ในระหว่างการ
ตรวจนับ สามารถตรวจทานได้ด้วยว่าการติดบาร์โค้ดสินค้าทำได้ถูกต้อง
 
     มีฟังก์ชั่นการ Export ข้อมูล สามารถเลือกรูปแบบการส่งอออกได้หลากหลาย

 

ข้อมูลเชิงลึก
 
คุณสมบัติของโปรแกรม

• ระบบเมนูภาษาไทย
• รองรับรหัสสินค้าและบาร์โค้ดได้ 25 หลัก
• สามารถตรวจนับได้หลายคลังสินค้าอย่างต่อเนื่องในเครื่องเดียวกัน
• ระบบจะทำการแยกข้อมูลที่พบและไม่พบไว้คนละไฟล์ให้อัตโนมัติ
• สามารถตรวจนับแบบอัตโนมัติโดยบวกเพิ่มจำนวนให้ต่อการอ่านบาร์โค้ด 1 ครั้ง หรือแบบป้อนจำนวนเอง
• มีระบบตรวจสอบการนับสินค้าของรหัสบาร์โค้ดนั้นๆ เพื่อแสดงข้อมูลว่าสินค้านั้นๆ ได้ผ่านการตรวจนับแล้วหรือ 
   และแสดงผลรวมจากการตรวจนับที่ผ่านมา
• สามารถ Import/Export ข้อมูลในรูปแบบของ Text File
• สามารถนำผลการตรวจนับแล้วนั้น นำกลับไปประมวลผลที่โปรแกรม Back Office ต่อไป ซึ่งสามารถที่จะเลือก
   รูปแบบของ Text File ให้ตรงกับโปรแกรม BackOffice ของผู้ใช้งานได้ ซึ่งจะมีอยู่ 5 รูปแบบด้วยกัน